Personvern

Innledning

Hos Sæther Jakobsen er vi opptatt av å beskytte ditt personvern. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn, bruker og beskytter dine personopplysninger i samsvar med norske lover og forskrifter, herunder personopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR).

1. Behandlingsansvarlig

Sæther Jakobsen er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine. Har du spørsmål om vår personvernerklæring eller vår behandling av dine opplysninger, kan du kontakte oss på:

 • Adresse: Technopolis, Fornebu, Oslo
 • E-post: post@saetherjakobsen.no
 • Telefon: +47 918 82 225

2. Hvilke personopplysninger samler vi inn?

Vi samler inn ulike typer personopplysninger avhengig av hvordan du bruker våre tjenester:

 • Kontaktinformasjon: Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
 • Demografisk informasjon: Alder, kjønn, interesser.
 • Bruksdata: Informasjon om hvordan du bruker våre nettsider, inkludert IP-adresser, nettlesertype, og besøksstatistikk.
 • Kommunikasjon: Opplysninger du gir oss når du kontakter oss via e-post, telefon eller sosiale medier.

3. Hvordan samler vi inn personopplysningene dine?

Vi samler inn personopplysninger på ulike måter:

 • Direkte fra deg: Når du fyller ut kontaktskjemaer, abonnerer på nyhetsbrev, eller på annen måte gir oss informasjon.
 • Automatisk: Gjennom bruk av informasjonskapsler (cookies) og annen sporingsteknologi når du bruker våre nettsider.
 • Fra tredjepartsleverandører: Som leverer tjenester på våre vegne, slik som analyseleverandører og annonsepartnere.

4. Formål med behandling av personopplysninger

Vi bruker dine personopplysninger til følgende formål:

 • For å levere og forbedre våre tjenester.
 • For å administrere ditt kundeforhold og gi kundesupport.
 • For å sende deg relevant markedsføringsmateriale og nyhetsbrev.
 • For å analysere og forstå bruksmønstre på våre nettsider.

5. Rettslig grunnlag for behandling

Vi behandler dine personopplysninger basert på følgende rettslige grunnlag:

 • Samtykke: Når du har gitt ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger for spesifikke formål.
 • Avtale: Når behandling er nødvendig for å oppfylle en avtale vi har med deg.
 • Berettiget interesse: Når behandlingen er nødvendig for formål knyttet til vår berettigede interesse, og dette ikke overstyres av dine personverninteresser.

6. Deling av personopplysninger

Vi deler ikke dine personopplysninger med tredjepart uten ditt samtykke, med unntak av:

 • Tjenesteleverandører: Som bistår oss med drift av våre nettsider, utsending av nyhetsbrev, og annen nødvendig teknisk støtte.
 • Myndigheter: Når det er påkrevd etter lov eller i forbindelse med rettslige prosesser.

7. Overføring av personopplysninger til utlandet

Vi overfører ikke dine personopplysninger utenfor EØS uten at det foreligger nødvendige garantier, slik som EU-kommisjonens standard kontraktsbestemmelser, eller at mottakerlandet har et tilstrekkelig beskyttelsesnivå.

8. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for de formål de ble samlet inn for, eller så lenge det kreves etter gjeldende lovgivning. Når opplysningene ikke lenger er nødvendige, vil de bli slettet eller anonymisert.

9. Dine rettigheter

Du har følgende rettigheter i forbindelse med dine personopplysninger:

 • Innsyn: Rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi har om deg.
 • Retting: Rett til å få uriktige opplysninger rettet.
 • Sletting: Rett til å få personopplysninger slettet i visse tilfeller.
 • Begrensning: Rett til å be om at behandlingen av personopplysninger begrenses.
 • Dataportabilitet: Rett til å få overført dine personopplysninger til en annen behandlingsansvarlig.
 • Innsigelse: Rett til å protestere mot behandling som baserer seg på berettiget interesse.

10. Kontaktinformasjon og klage

Hvis du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte oss på [post@saetherjakobsen.no]. Du har også rett til å klage til Datatilsynet hvis du mener at vi ikke overholder personvernlovgivningen.

11. Endringer i personvernerklæringen

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil bli varslet om vesentlige endringer, men vi oppfordrer deg til jevnlig å gjennomgå erklæringen for å holde deg oppdatert om vår behandling av personopplysninger.